Økonomi

Økonomi

Den totale anskaffelssum er 52.849.600,- kr.

den er oprindelig finansieret således:

  • Andelsindskud 25.924.800
  • Andelslån     26.924.800 (heraf godt halvdelen afdragsfrit i 10 år)

Lånene er delvist omlagt 2022 så ca. 2/3 er afdragsfrit i 30 år. For opdaterede tal henvises til årsrapporten.

   

Det giver en boligafgift/husleje som følger:


Boligstørrelse       Andels          Terminsudgift  + fællesudgifter*  + opsparing**  =  Husleje

                             indskud         pr md                 pr md                  pr md                 pr md

    SMALL               957.450          2.718      +     3.116            +     307               =     6.141  

    MEDIUM         1.252.050          3.554      +     3.724            +     402               =    7.680

    LARGE           1.546.650          4.390      +     4.331            +     497               =     9.218


Hertil kommer vand og varme, der opkræves via huslejen og el, der afregnes individuelt med forsyningsselskabet.

 

*Fællesudgifterne omfatter:  ejendomsskatter, husforsikring, fælleshus (el, vand, varme), adm. bidrag, revisionshonorar, advokat-, arkitekt-, og ingeniørrådgivning, udarbejdelse af forbrugsregnskab, renholdelse (have, sne mm.), planlagt periodisk vedligeholdelse og fornyelser, samt uforudsete udgifter.


**Opsparing: Der er i 2022 installeret varmepumpe. Til genoprettelse af kassebeholdning betales samlet ekstra 100.000 i hvert af årene 2023-2026.Det forventes at dette beløb ophører fra 2027.