Første Spadestik

1. Spadestik den 17. september 2018


Det første spadestik blev taget i fællesskab af senior-bofællesskabets formand Bent Ousted, Ballerup kom-munes borgmester Jesper Würtzen og projektchef Lennon Andersen, OK-Fonden.


De tre talere udtrykte alle deres store glæde og tilfredshed med, at byggeriet nu var skudt igang på dette dejlige sted i Skovlunde.


Hver især gennemgik de det lange forløb fra idé til virkelighed ud fra hver deres synsvinkel.


Borgmesteren talte om kommunens interesse i opførelse af egnede boliger til seniorer,

Projektchefen om OK-Fondens formål og ekspertise inden for netop dette område,

og foreningens formand om starten for 3 år siden

og de mange medlems-møder, hvor vi har haft stor indflydelse på boligernes udforning og indretning.


Der blev råbt 3 x hurra og det lange for Seniorbofæl-lesskabet Lystoftegård.

Og så var der champagne og kager i teltene til de mange fremmødte.

Det var en festlig og meget længe ventet begivenhed, da alle kommende beboere i senior-bofællesskabet mødtes med repræsentanter for Ballerup kommune, OK-Fonden, MW-rådgivende arkitekter, og entreprenøren Dansk Boligbyg samt naboer, venner og andre interesserede for at fejre igangsættelsen af byggeriet og tage det 1. spadestik.


Den kommende parkeringsplads er funderet og klar til håndværkernes skurvogne, materialer og maskiner.


Her holder borgmester Jesper Würtzen sin tale for forsamlingen.