Interesseliste

Interesseliste for Andelsboligforeningen Lystoftegård


Nedenfor kan du læse om de regler der er gældende for vor eksterne interesseliste


Hvis du/I er interesseret i at høre mere - og måske, når der bliver en ledig bolig, ønsker at blive en af vore bofæller,

så kontakt vores interesse udvalg (se info på forsiden) for at blive skrevet op på vores Interesseliste.


Der står mange på vore interesseliste. Vi er for tiden langt over 1/3 af beboerne over 70 år (se §1 stk 3. nedenfor). På listen til mellem og store huse optager vi derfor for tiden kun par/enlige, hvor den yngste er højst 65 år.  


Vi glæder os til at høre fra dig.Ekstern interesseliste:


§ 1


Det er en forudsætning for optagelse på den eksterne interesseliste, at ansøgeren har gjort sig bekendt med vilkår og indhold i bofællesskabet.


Nye beboere:


  1. Ansøgere skal ved indflytning være fyldt 50 år og være uden hjemmeboende børn.
  2. Der tilstræbes en ligelig kønsfordeling.
  3. Det tilstræbes, at mindst 1/3 beboere er under 70 år.
  4. Ægtepar/samlevende har fortrinsret til boliger str. Large.
  5. Bestyrelsen skal godkende den nye andelshaver.

 

§ 2


Interesselisten føres af bestyrelsen

På ansøgningsskemaet anføres navn, adresse, mailadresse, ønske om boligstørrelse, fødselsdato samt en kortfattet tekst om baggrund og interesser.

Bofællesskabet har vedtaget, at der betales et gebyr på 200 kr. for optagelse 

og som kontingent for resten af kalenderåret, samt efterfølgende betales 100 kr. pr påbegyndt kalenderår (om året) for fortsat registrering.

Manglende indbetaling medfører sletning fra listen.

 

§ 3


Ansøgere kan optages på interesselisten, selv om de endnu ikke opfylder alle betingelserne for indflytning.


§ 4


Når en bolig bliver ledig til salg eksternt,

vil bestyrelsen invitere et antal fra puljen af interesserede fra interesselisten til at bese boligen, få et økonomisk overblik, samt gensidig hurtig afklaring af, om kemien og de fælles ønsker er tilstede.

Blandt de ansøgere, som derefter er interesseret i den ledige bolig,

vil bestyrelsen – under hensyntagen til registrerings-tiden og §1 – tage stilling til,

hvilken ansøger, der tildeles boligen.