Proces

Proces

   

De første tanker og idéer startede allerede i 2015,

og efter en lang og spændende proces fra idé og forundersøgelser, workshops og møder,

over lokalplan og forundersøgelser, stiftelse af andelsboligforeningen, valg af leverandører,

og køb af grunden,  så står vi nu her:


Andelsforeningen Lystoftegård er bygherre for bebyggelsen og OK-Fonden er valgt som forretningsfører

med kontakt til alle de interessenter, der er knyttet til byggeriet.


Arkitektfirmaet MW A/S er valgt som bygherrerådgiver, og de har udarbejdet tegninger af husene, lavet

udbudsmateriale og varetager den overordnede styring af entreprenørens arbejde med byggeprocessen.


Totalentreprenøren, Dansk Boligbyg a/s, har sammen med deres rådgivende ingeniører og arkitekter fra

Constructa lavet et tilbud, vi ikke kunne modstå:

https://www.constructa.dk/lystoftegaard-seniorboligfaellesskab-skovlunde/

                                   


Under "bebyggelse" kan du se plantegninger af husene samt situationsplanen, der viser husenes placering

på grunden.


Nu er byggeriet godkendt, og første spadestik taget.


Byggeriet var tilstrækkeligt afsluttet 27/11-2019, og så flyttede vi ind