Varmepumpe

Varmepumpe 2022

Ved en ekstraordinær generalforsamling den 1.
september 2022, vedtoges det med samtlige beboeres stemmer på bestyrelsens forslag at acceptere
tilbud om anskaffelse af en varmepumpe, som skulle
tilkobles de eksisterende to naturgasfyr. Det samlede system bruges til at levere varmt vand og opvarmning til de 20 huse og fælleshuset. 
Det forventes, at varmepumpen kan nedbringe varmeomkostningen med ca. en faktor 3½, og at gasfyrene kun skal levere ca. 15% af energien. Kalkuleret tilbagebetalingstid 3 - 4 år.
Med kun et par dages forsinkelse blev varmepumpen på ½ ton her den 8.11.2022 hejst på plads på
forsiden af fælleshuset. Der var i dagene forinden
gravet ledninger og kabler ned til forbindelse med
gasfyrene gennem værkstedskælderen, hvor der var
opsat to store varmtvandsbeholdere.

Efter nogle indkøringsproblemer fungerede systemet helt 28. december.
Der er anlagt fliseplads og et par stolper, der senere
skal forsynes med brædder til naturlig forlængelse af
terrassen ud mod Gl. Skovlundevej.

De nye varmtvandsbeholdere i værkstedskælderen forbindes gennem væggen til de eksisterende to gasfyr. Gasfyrene skal levere tilskudsvarme til varmepumpen, når temperaturen udenfor kommer under ca. 3 grader.