Slutspurten


Her den 16. juli 2019 er der iflg. seneste nyt 4 måneder til vi får nøglen til vores nye huse fredag den 15. november 2019.


Selv om det er sommerferie er der folk igang, og et hold murere er snart færdige med klynge 4, som her ses fra Lystoftestien ved Harrestrupvej. Døre og vinduer er monteret, tagrender er ved at blive sat op, og der sker også ting inde i husene.


Bagest ses klynge 3, husene 11-15, hvor der er et par murere igang mod syd, og glaspartierne er ved at blive monteret.


Iflg. forlydender vil køkken-firmaet begynde montering nu i klynge 1 og 2, hvor maler arbejdet er færdigt.Her ses fra Lystoftestien klynge 4 med hus nr. 16-20, hvor murerarbejdet snart er færdiggjort og glaspartier monteret.


En mand er igang med tagrender

Slutspurten,juli-nov.2019

I dag den 12. august 2019 udføres det sidste udvendige murerarbejde på vores huse. Her er det endegavlen på hus nr. 11 i klynge 3 mod Gl. Skovlundevej.


 I de kommende dage påbegyndes nedgravning af forsyningsledninger for varmt og koldt brugsvand samt varme forsyning til gulvvarmen i disse smarte højisolerede rør.Sådan bliver udsigten fra stuevinduerne i klynge 4. Vi må bare håbe, at alle de døde kirsebærtræer snart bliver fjernet og ersattet.


Det nye renovations- og cykelskur ved Harrestrupvej er under opførelse.


Der er ankommet skabs- og køkken elementer til husene i klynge 1 og 2 (husene 1-10).

Efter forlydende mon-teres disse i denne og næste uge (uge 33-34).Solceller er nu færdig- monteret på husene 6 til 10 i klynge 2. Her set fra parkeringspladsen.


Kantriste er lagt ned langs soklerne og flisearbejdet vil blive påbegyndt i løbet af de kommende dage.

Det store træ ud for hus nr.

10 i klynge 2 bliver fældet i indeværende uge

Også i fælleshuset sker der en masse både udvendig og indvendig. Der er rejst stillads til elevatortårn og nye vinduer. Indvendig  er opsætning af skillevægge igang.

Så nåede vi frem til den 6. sept. 2019. Nu kun godt 2 måneder til ind-flytning. Der er lagt fliser 40x40 foran klynge 1 og 2 ialt incl, sokkelrist 250 cm ud. Der er afstand mellem husene til hegn eller hæk. Her er det foran stue og værelse mod P-plads.

Her er det en stue i et L-hus i klynge 1 med vinduer mod Harre-strupvej, hvor der over skråningen tænkes rejst et pile-flethegn med støjisolering og glas-partier.

Billedet til højre er klynge 1 til havesiden, hvor der er lagt 10 fliser + kantrist = ialt 410 cm ud. Her er der også tænkt et plieflethegn mellem husene,

Til venstre bad- toilet med fliser i bruseniche, og ellers malet filt.

Til højre et med fliser fra gulv til loft hele vejen rundt. Helt til højre plads til vaskesøjle og til venstre for det væghængt wc plads til vask m.v.

Her er det klynge 4 mod Lystoftestien gjort klar til fliselægning 250 cm ud. Overfladen nok 1 m over tær-ræn  skråner ud mod stien med en jordskrænt og hæk i skel.

Fælleshuset:

Lægter, isolering og nye Velux vinduer er på plads på taget, og elevator udbygningen er sat på. I næste uge (37) lægges der nye, røde tegl på. Se de 4 stk. ved det højre vindue.


Varmeledninger fra kælder ud til husene er lagt i jorden i udgravningen t.h. for trappen.


Indvendig kan man begynde at se rumindelingen. Nye vinduer og døre til fælleshuset er ankommet og klar til montering.


Den store sten er flyttet til sin nye placering ved indkørsel fra Harrestrupvej.


Mon ikke vi nu for alvor kan tro på, at alt kommer til at klappe som det skal? Det tror byggelederen ihvertfald på.

I dag den 4. oktober 2019 er der 6 uger til forventet indflytning. Fælles-huset med færdigt nyt tag samt nye vinduer og døre. Jorden under terrasse mod Gl.Skovlundevej er fjernet, og der er gjort klar til en ny træ terrasse. Renovations- og redskabsskur er under opførelse. Dør til venstre bliver dobbelt, så havetraktoren kan komme ind.  Gasfyr og varmtvandsbeholdere er klar til montering i kælderen.

Herunder ses VVS-arbejdet i hobby kælderen.


Til højre viser byggele-deren frem hvor tomrør til fiber til 10 huse i klynge 1 og 2 er placeret.

Det tykke grå kabel er til strøm. Bredbåndsfiberen trækkes fra kanten af Harrestrupvej lige bag ham ved træet. 

Til venstre opholdsstuen i fælleshuset set mod SV. Rummet er 617 x 655 cm = ca. 40½ m2. Evt. storskærm kan anbringes mellem vindue og dør, eller et evt. lærred til fremvisning fra projektor kan anbringes over vindue og væg mod dør..

Billedet til højre er gæsteværelset med Velux vindue mod haven og det lille vindue i gavlen mod gadekæret.

Det meget  hyggelige opholdsrum på

1. sal.

Til venstre set mod brand-trappen og til højre den anden vej mod gæste-værelser, toilet samt trappe nedgang og lift.

Og nyd så lige synet fra det hus der er længst fremme. Husnummer 5 (tidl. 1), hvor stue og køkken er næsten færdige, og hvor flisemanden er ved at lægge sidste hånd på arbejdet i bad og toilet.

I dag tirsdag den 29. oktober efter en nat med let frost er det tørt og solrigt. Ideelt vejr til anlæggelse af den store parkeringsplads. Her læsses sten af til vore P-pladser.

Parkeringspladsen set fra den kommende indkørsel fra Harrestrupvej.

Der er fuld gang i klargøring til brolægning, og man begynder at kunne se hvordan resultatet skal være. Læg mærke til den store sten nederstil højre.

7.nov. 2019

Tv.: Der lægges muldjord foran terrasserne mod P-pladsen. Det store renova-tions- og redskabsskur er ved at tage form.


Th.: Pileflet hegn til adskil-lelse mellem terrasser ligger klar. En glædelig overraskel-se, at det er tykke og afbar-kede grene og lærketræ-stolper, Rigtig pænt.

 8. nov. 2019

Sven Åge var ved byggeriet i går 7. november 2019 og Svend den 8. november 2019 og tog ovenstående billeder af støjhegnet ud mod Harrestrupvej. Foroven til højre er det der, hvor det svinger om mod Lystoftestien. Det ser solidt og gedigent ud.

Parkeringspladsen tager form. De har en smart maskine, der lægger en hel sektion ad gangen, så de blot skal ned på knæ og rette til.

Busholdepladsen er flyttet op oven fpr Lystoftestien, og billedet er taget fra Harrestrupvej-indkørslen til den nye "vej" Lystoftegård.

Til højre er de første hegn mellem husene i klynge 4 ved at blive sat op. Bag lysmasten kommer asfaltstien ind mellem klynge 3 og 4.