Bebyggelse

BebyggelsenGadekæret er umiddelbar nabo til

bebyggelsen


De 20 boliger er anlagt som klyngehuse.


Det eksisterende hus på grunden er om- bygget til anvendelse som fælleshus og er rammen om vores fælles aktiviteter.


Foreningen er optaget i Erhvervssty-relsen under CVR-nummer 39300826 med navnet Andelsboligforeningen Lystoftegård med startdato 1.jan.2018.


 

 


Lystoftegård grunden set fra vest.

     

Luftfoto fra 2016 af byggegrunden matr. nr. 5 l Skovlunde by og sogn indrammet med rødt.

    

Den brede vej i baggrunden er Ballerup Boulevard. Til venstre for grunden er Harrestrupvej, og til højre Gl. Skovlundevej, hvor man ser det eksisterende hus, som skal ombygges til fælleshus.

     

Umiddelbart bag byggegrunden er Skovlunde gadekær og den gamle Skovlunde landsby.

Forrest i billedet ses Skovlunde kirkegård og beplantningen på den tidligere Skovlunde flyveplads, der nu er udlagt til fritidsformål.

  Gadekæret er umiddelbar nabo til bebyggelsen


Grunden som ses her til højre som matr. nr. 5 L Skovlunde by og sogn er på 8.704 m2, som er omgivet af Harrestrupvej, Gl. Skovlundevej, Lystoftestien og Marbækstien.


Matrikelkortet er retvendt med nord opad.


Placeringen af husene på grunden.Plantegninger af vores boliger.

 Boligstørrelser:

       

  6 stk LARGE     (ca 96,6 m2) -  på 3 værelser

     

  11 stk MEDIUM (ca 78,2 m2) - på 3 værelser

     

  3 stk SMALL     (ca 59,8 m2)  - på 2 værelser