Byggeriet

        Byggeriet er gået igang

Siden 1. spadestik den 17.9.2018 som foregik på den nyanlagte P-plads, er byggepladsen mellem Harrestrupvej, Gl. Skovlundevej og Lystoftestien blevet indrettet.


Jord er deponeret og grunden planeret.

Hele byggegrunden er indhegnet og naturgasledningerne gravet fri.


Nu her den 8.10.2018 venter vi så spændt på,

at det markeres, hvor husene skal bygges.


Øverst:   Set fra vest, Harrestrupvej

Midten:   Set fra øst, Fælleshuset

Nederst:  Set fra syd, Gl.Skovlundevej


Årets korteste dag den 21. dec. 2018. Sidste arbejdsdag før jul.


Så er der gået godt 3 måneder siden første spadestik. Vi er nok nogle, der har været utålmodige.


Men nu er klynge 1 med de første 5 huse tættest mod Harrestrupvej  kom-met op af jorden med rør og slanger. Der er hele 500 mm isolering under varmeslangerne i hele huset. Så vi får dejligt varme gulve at gå på.

Her er arealet til klynge 2 med husene nr. 6 - 10 ved at blive klargjort.


Så håber vi på en mild vinter, så byggeriet kan fortsætte uden yderligere forsinkelser.


Når klynge 2  er støbt er planen, at der fortsættes med klynge 4 med husene nr.16 - 20 øverst på grunden, og derefter til sidst klynge 3 med husene nr. 11-15.Trods regn, slud og blæst skrider arbejdet frem i dag den 15. jan. 2019.


Hus nr. 5 i klynge 1 blev det første hus der fik væggene op at stå.


En masse rør, slanger og ledninger skyder op i teknik-skabet. Vi skal ikke komme til at mangle forsyninger.


Fundamenterne i klynge 2 med husene 6-10 er støbt og gulv-isolering ligger klar. Der var ialt en halv snes mand i arbejde, og elektri-kere skulle igang med at trække rør ud til husene.

I dag den 29. jan. 2019 sættes der tag-spær på klynge 1, husene 1-5. Trods nattefrost og dags-temperatur omkring 2-3 grader er der fuld fart på byggeriet.

Masser af folk og maskiner på arbejde i sol og høj himmel.

T.v. er betonkanonen kommet med et læs til dækket på klynge 2, huse-ne 6-10. Under hus 8 og 9 blev fundet blød bund, så der måtte graves ned i 5 meters dybde for fundering. Det kostede angiveligt 2 arbejds-dage. Foroven ses udgraving til klynge 4, husene 16-20,  hvor der blev fundet fundament fyldt med brokker fra en længe af den gamle Lystoftegård. Det er blevet fjernet og kostede ekstra 4 arbejdsdage. Dermed har entreprenøren betinget sig 6 ekstra arbejdsdage = 8 kalenderdage, som afleveringen (måske?) udskydes med.

Men dejligt at se i dag, at sneen er væk, og at der er fuldt drøn på i alle hjørner af byggeriet. I næste uge sker der noget i fælleshuset.

 I dag den 6. marts 2019 startede murerne med at mure tegl på hus nr. 5 i klynge 1. Der er 3 - 4 mand igang, så det går stærkt. Taget ser ud til at være færdig med trekantlister, tagpap, udluftninger og tagrender. Læg mærke til ovenlys-vinduet til badeværelset.

 Indvendig er loftsisoleringen sat op. Mellem spærene er det glasuld og nederst et lag Knauf mineraluld, som er støvfrit, uden formaldehyd og af højeste brandsikkerhed. På forskallingen opsættes gibsplader med malet glasvæv.


Ingen tvivl om, at vi får det lunt og rart

Et kig på alle rør og ledninger, der er samlet i hvert hus kommende teknikskab. Øverst ventillationsrør, i hjørnet el-kabler og måske PDS kabler(?). Nederst koldt og varmt vand samt varmeslanger til gulvvarmen.


Iøvrigt er byggelederen nu indstillet på at give TDC's leverandør adgang til at lægger fiber ind, så vi kan tilslutte vores TV, computere og fastnet telefon, når vi flytter ind.


Nedenfor et kig på klynge 4, husene 16 - 20, som de tager sig ud netop i dag. I husene 16 - 17 - 18 er piloteret med ca. 20-25 stålrør (nogen måske i hus nr. 15, klynge 3) , der er banket ned i indtil 9 meters dybde, hvor det er blød grund efter et tidl. vandløb. Der skydes armeringsjern ned i rørene som derefter fyldes med beton. Mellem rørene støbes jernarmerede bjælker på stedet til at bære dækket.


Klynge 1 husene er færdig muret, og her ses de karakteristiske murfelter mod gårdsiden ud for køkkendør til venstre og entrédør til højre.


Dette hus får syd-østvendt terrasse, og uden på værelset til højre fortsætter tag til kip ud over et skur på ca. 6 kvadratmeter.


I dag den 1. april 2019  er isolering i klynge 4 lagt færdig, og varmeslangerne er hæftet på jernnettet og de meget lange jern fra piloteringspælene er vredet ud til siderne og er bundet på et ekstra kraftigt jernnet bagerst i billedet. Så bliver piloteringen direkte sammenhængende med ydermur og dæk.


I morgen støbes alle gulve i de 5 huse i klynge 4, og derefter rejses gasbeton væggene de følgende dage i denne uge.


Der er kommet et svagt lysegrønt skær på træerne, og det sidste par kirsebærtræer på grunden står med store knopper trods nattefrost.

I klynge 1 husene er indvendige vægge færdige og klar til malerarbejde, som byggelederen (billedet) siger skulle påbegyndes i disse dage.


Langfredag den 19. april 2019. Foråret er kommet til gadekæret med blomstrende kirsebærtræer.


Desværre er mange af kirsebær-træerne gået ud. Håber kommunen vil komme og rydde op, beskære og genplante.


Klynge 3 husene nr. 11 - 15. Fundamenter er støbt og gulv isolering næsten færdig. Piloteringspælene i hus 15 er skåret af i gulvhøjde. Efter påskeferien forventes trådnet og varmeslanger monteret, så gulvene kan støbes.


Terræn niveauet for husene langs Lystoftestien er hævet betydeligt, men det forbedrer jo blot vores udsigt fra stuen ned over parken ved gadekæret.


Klynge 4 husene 16 - 20. Gasbetonvægge er rejst og stilladser er ved at blive stillet op, så vi må regne med, at der kommer spær på efter påskeferien.


Der har igen været indbrud på bygge-pladsen. Langfredag blev det opdaget, at en stor bil - må det have været - var kørt igennem porten, som var mast helt flad.


Fik ringet til projektlederen midt på Langfredag, men han kan nok ikke gøre meget ved det og finde ud af, hvad der mangler før de starter igen tirsdag efter påske. Øv - øv - øv.

Gammel Skovlundevej ned til den gamle landsby ud for Lystoftegård og gadekæret.


Et smukt syn her i det tidlige forår. Vi glæder os til at blive nærmeste naboer.I dag fredag den 3. maj 2019. Vinduer og døre er blevet monteret i klynge 1 og 2, husene nummer 1 - 10.


Der er sat tagrender op og de sidste detaljer ordnes på tagene.


Malerarbejder indvendig ser ud til at være færdig i de første og i fuld gang i de næste.Udvendig beklædning på skurene på klynge 1 og 2 med vandrette sorte brædder skrider frem.I den forløbne uge er der kommet spær på klynge 4 husene 16-20 her langs med Lystoftestien, og man er gået igang med lofterne.


I dag fredag den 2. maj blev der endelig støbt dæk på de sidste huse nr. 11 - 15 i klynge 3. I den kommende uge begynder der at komme gasbeton på soklerne.


Nu tror vi ikke på flere overraskelser herfra med nye udsættelser af indflyt-ningsdato. Projektlederen tror også fuldt og fast på, at 15. november holder.


Flere af os har nu sat deres huse til salg, og vi har hørt om nogen, der allerede har solgt.