Indflytning

Indflytning med forhindringer

Endelig: Efter endnu en udskydelse pga. heftig regn i oktober fik vi endelig nøgler til vores huse den 27. november 2019, og vi kunne begynde indflytning i huse, hvor der stadig kom og gik håndværkere.

Fælleshuset, som endnu i dag den 26.december er langtfra færdigt, fik formanden nøgle til den 10. dec., så vi kunne begynde forsigtigt at sætte ting ind i. Først den 20. dec. fik alle beboere nøglebrik til fælleshuset, som vi må forvente først rigtig kan blive møbleret og taget i brug i løbet af januar 2020, og kælderen - som er under udtørring - endda først endnu senere.

Nedenfor ses vores kommende haveanlæg den 10.12., hvor vandet nogle dage ligefrem stod op over asfaltstien, så der måtte rekvireres pumpe, så vi ikke ligefrem skulle have gummistøvler på for at komme ind i husene.

 

Billeder fra den 10.12. fra første fremvisning af fælleshuset med repræsentanter fra OK-fonden, arkitek-ter og ingeniører, vores formand og beboerne. Fælleshusets ter-rasse ind mod midten af bebyg-gelsen, hvor vi glæder os til at hejse flaget til foråret.

En dag som i dag den 26. december med en bleg sol kan vi rigtig glæde os over "vores park" ved det gamle gadekær i Skovlunde. Vores byggeri har været længe undervejs, men nu er vi her endelig.

Så kom vi ind i det nye år 2020. Som det ses på billederne fra den 4. januar 2020 skal nogle af beboerne have gummistøvlerne frem for at komme ud af husene. Med al den regn bliver der pumpet hver anden dag.

Dejligt, at det er mildt vejr, men al vandet har generet os både før og efter indflytningen.

Det smukke billede af gadekæret efter let frost er taget tidlig morgen den 5. januar 2020 af Susanne Steffensen.og er fanget på Skovlundes facebook side.