Skovlunde flyveplads & kirkegård

 Skovlunde Flyveplads


Over for Lystoftegård grunden på vestsiden af Harrestrupvej, hvor der nu er fritidsarealer og kirkegård,lå indtil december 1980 Skovlunde Flyveplads.


Her i Kjeld Johansens streg fra sept. 1980. Tekst fra bogen SKOVLUNDE FØR OG NU af Svend Jørgen Jensen, udgivet af Ballerup Historiske Forening 1998.


Morian Hansen flyttede sin flyveskole til Skovlunde, som blev indviet den 13. okt. 1946.


Beboerne i Skovlunde protesterede i årenes løb adskillige gange over støj- og miljøgener, og flyveskolen blev derfor flyttet til Tune i 1961.

 

Skovlunde Flyveplads blev anlagt i 1946 af Morian Hansen på en del af Vandværksgårdens og Lystoftegårds jorde, som på dette tidspunkt tilhørte Københavns kommune.

Morian Hansen, hvis borgerlige navn var Jens Henning Fisker Hansen, var født i 1905. Han blev uddannet som automekaniker og var professionel motorkører 1928-39. Han tog privatflyvercertifikat i England i 1935, og 1939-45 var han pilot i

Royal Airforce. For sin indsats i 2.Verdenskrig modtog han en lang række ordner og krigs-medaljer.

Da krigen sluttede blev han forbindelsesofficer i Kastrup Lufthavn, hvor han fik idéen til at starte en flyveskole.             

I december 1945 afmønstrede han fra Royal Airforce og fik af englænderne lov til at låne et lokale i lufthavnen. Han købte en flyvemaskine og startede sin flyveskole den 31. marts 1946.   

Det viste sig, at folk var meget interesserede i at flyve, og inden der var gået seks måneder, havde han anskaffet fem maskiner.

Da ruteflyvningen kom igang igen efter krigen, var der imidlertid ikke plads til de små maskiner i Kastrup, og Morian Hansen blev nødt til at flytte flyveskolen. I en radioudsendelse fra 1981 fortæller han selv om anlæggelsen af Skovlunde flyveplads:


"Jeg begyndte at kigge mig om efter en græsmark i omegnen af København og fandt så Skovlunde og landede der ude og gik ned og snakkede med bondemanden, der havde marken, og spurgte, om han var interesseret i at tjene nogle kroner, hvis jeg lejede et halvt hundrede tønder land, af den jord, han havde forpagtet af Københavns kommune. Resultatet blev, at jeg talte med direktør Bjerregaard i Københavns kommune og fik lov at leje disse 50 tønder land formedelst 18.000 kr. om året i leje til bondemanden. Så kom høsten i august, og der sammenkaldte jeg alle mine elever. Jeg havde jo mange elever. Og så sagde jeg:

"Nu skal vi ud og høste. Vi skal køre bondemandens korn hjem, og det skal gå stærkt, for vi skal til at flyve."


I løbet af en søndag havde vi indhøstet for ham, og så gav han aftensmad. Han havde aldrig fået høstet så hurtigt, og næste dag gik han og jeg igang med hesten. Der var ikke meget traktor dengang. Et par heste for riven, og så rev og tromlede vi, og med en sæk på ryggen med græsfrø i gik vi og strøede græs ud på Skovlunde flyveplads - det græs der ligger der den dag i dag."

 

Skovlunde Flyveplads set fra øst med Harrestrupvej og villakvarteret nederst i billedet og Ballerup Boulevard i øverste højre hjørne. Der er ca. 35 små fly parkeret.

Nedenfor ses et fly parat til den sidste rundflyvning fra Skovlunde Flyveplads.


De to billeder er taget i efteråret 1980 

Foto S.Gjerum.

Konsortiet, der stod bag Skovlunde Flyveplads, fik i 1968 er 12-årig forlængelse, men Ballerups daværende borgmester, Kaj H. Burchardt, gav ved flere lejligheder udtryk for, at flyvepladsen skulle nedlægges, når kontrakten udløb.

Trods planer om udbygning og investeringer i 1973 på en halv million i et baneanlæg måtte man vente til en afklaring om flyvepladsens fremtid havde fundet sted.

I 1975 arbejdede en snes mand på Skovlunde flyveplads. Heraf flyvepladslederen og to flyveledere. I tidens løb var der etableret faste flyvninger til Ærø, Samsø, Anholt og Læsø, og der blev drevet taxaflyvning på både danske og europæiske destinationer.

Der var fra starten en række flyveklubber, der udlejede fly til medlemmer. Mest kendt var Danmarks største og ældste flyveklub Sportsflyveklubben, der talte omkring 500 medlemmer, hvoraf halvdelen var aktive.

Borgmester Kaj H. Burchardt var stor modstander af flyvepladsen, som han ville have inddraget som rekreativt område for beboerne, og i 1976 lykkedes det ham gennem forhandlinger med overborgmester Urban Hansen i København at få en handel igennem til 12,5 mio kr., som skulle falde kontant.Overdragelsen til Ballerup kommune skulle ske omgående, men nedlæggelsen af flyvepladsen måtte udskydes til lejekontrakten udløb ved udgangen af 1980.

Den 31. december 1980 lukkede Skovlunde Flyveplads, og aktiviteterne blev flyttet til Roskilde Lufthavn i Tune.


 Skovlunde Kirkegård

Skovlunde Kirkegård er anlagt på en del af den tidligere Skovlunde Flyveplads i det nordøstligste hjørne ved Harrestrupvej på den tidligere Vandværksgårds jorde. Foran kirkegårdens indgang er vandværkshøjen bevaret og smukt beplantet.


På luftfotoet til højre ses den ovale kirkegård nederst i højre hjørne. Lige overfor på den anden side af Harrestrupvej ses Lystoftegård grunden som en trekantet grøn kile.


Hele den tidligere flyveplads er nu udlagt til fritidsformål.

I øverste venstre hjørne er det Svanesøen og i øverste højre hjørne  Ballerup Idrætspark.

Kirkegården er tegnet af landskabsarkitekt Malene Hauxner og har et areal på 45.000 kvadratmeter.

Kirkegården er elipseformet og opdelt i forskellig-artede landskabsrum: lunde, enge, plæner og skov.


Skovlunde Kirkegård blev indviet den 28. august 1994, og indvielsen blev foretaget af biskop Johannes Johansen.                                 fotos nedenfor S.Gjerum